MassawaTube.com
Welcome
Login / Register

Most Popular Articles


 • ንምዕባለ ኣገልግሎታት ከተማ ኣስመራ ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፍ ንዘተ ቀሪቡ

  ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከተማ ኣስመራ ንምምዕባልን ንምስፋሕን ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ተመሪሑ ብማእከል ካርታን ሓበሬታን ኤርትራ ዝተዳለወ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ ብ26 ሚያዝያ ንዘተ ቀሪቡ።
     ኣብ’ቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዘተ፡ ብደረጃ ሃገር ላዕለዎት ኣወሃሃድቲ መደባት ልምዓት፡ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ስዒድ፡ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ኣቶ ወልደንኪኤል ኣብርሃ፡ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ካልኦት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ተረኺቦም ነይሮም።
  ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ከተማ ኣስመራ ብዅለንትናኣ ዝተማልአን ጽፉፍን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽህልዋ ዝሕግዝ እማመታት ዘጠቓለለ፡ ዝርዝራውን ዓሚቚን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ቀሪቡ።
      እቲ ብጆሜትራ ጌታቸው መርሃጽዮን ካብ ቤት-ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝቐረበጽሑፍ፡ ቀረብን ጠለብን ማይ ከተማ ኣስመራ፡ ምዕባለ ኤለክትሪሲትን ጸሓያዊ ጸዓትን፡ መስመር ረሳሕ ፈሳሲን ጽሬት ከተማን፡ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ጽገና ጽርግያን፡ ክረምታዊ ተፋሰስን ማይክዖታትን፡ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ከምኡ’ውን መኸዘኒታት ማይን ካልእን ዝጥርንፍን ብዕምቈት ዝፍትሽን’ዩ።
     ጆሜትራ ጌታቸው፡ ቀረብ ማይ ከተማ ኣስመራን ዝርጋሐኡን፡ ምንጭን መገብቲ ዲጋታትን፡ ዝርጋሐ ሻምብቆታት ማይን ዘሎ ሕጽረታትን ብዝርዝር ድሕሪ ምብራህ፡ ኣብ ወቕቲ ክረምቲ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ዝዘንብ ዝናብ፡ ማይክዖታቱ ተለልዩ ብግቡእ ክኽዘን እንተኽኢሉ፡ ኣስመራ ጸገም ማይ ከምዘይብላ ኣስሚሩሉ።
    ህዝቢ፡ መንግስቲ ብዝድጒሞ ስማዊ ክፍሊትኣገልግሎትማይከምዝረክብዝሓበረ ጆሜትራ ጌታቸው፡ ኢንዱስትሪታትን ዓበይቲ ትካላትን ግና ብኸምኡ ክቕጽል ስለዘይከኣል፡ ናይ ታሪፍ ምትዕርራይ ክግበር ምዃኑ ሓቢሩ።
     ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ፡ እቲ ዝቐረበ መጽናዕቲ ዝርዝራውን ስእሊ ዝህብን ምዃኑ ጠቒሱ፡ ደረጃ ብደረጃ ንምትግባሩ ምምሕዳር ዞባ ዝከኣሎ ከምዝገብር ገሊጹ።
     ኣብ መወዳእታ፡ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ስዒድ፡ ኣስመራ ከም ማእከል ምምሕዳር መንግስቲ መጠን፡ ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ካብ ዝተጠቕሱ፡ ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት ተለልዮም መድረኽ ብመድረኽ ክስራሓሎምምዃኑብምሕባር፡ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ዘይኰነ ብደረጃ ዞባታት ዝተታሕዘ ሓያሎ ናይ ልምዓት መደባት’ውን ከምዘሎ ኣረዲኡ።

  Read more »
 • Interview with Legendary Nipsey Hussle from Eritrea

  Billion Temesghen Speaks to Nipsey Hussle (shabait.com)

  “You might think money is important but it’s the togetherness and families being tight that make life better.”

  Eritrean American recording artist and entrepreneur Ermias Asghedom, better known by his stage name, Nipsey Hussle, is one of the few success stories of rappers turned into inspiring entrepreneurs. His life experience of transition from a teenage street rapper to a successful recording artist, emerging business power and a father is surely reflected in his discography. His latest album, Victory Lap, is an album of mindfulness definitely worth a listen for spur. Ermias Asghedom has always had the support of his young Eritrean compatriots who’ve perceived his glory as their own. Q&A’s guest, today, is the legendary Nipsey Hussle.

  • -Welcome back home Ermias. How does it feel to be back?

  It feels good. It has been fourteen years since I was here last. Seeing the way the city and everything else have changed is gratifying. I spent three months last time I was here. This time I’ll be around only for a couple of weeks. I am here to visit my family and reconnect with my grandmother, my cousins and everybody else. I love to be here. The people, the food, the culture and the life style are extremely good.

  • -Take me back to the beginning of your journey as a recording artist. What are your memories from then?

  I grew up in Los Angeles where Hip Hop was a big sensation in the 90s. Death Row Recordings was big and was located just down the street where we grew up. Tupac, Snoop, Ice Cube and a lot more artists were at their pick in the 90s. I grew up surrounded by art. What we saw on TV as children was filmed and recorded in LA. At that time for us to be like those artists it seemed very tangible. I started writing and rapping when I was nine or ten years old. Back then music equipment was not as easily accessible as it is now. But as we grew older the equipment was more and more affordable and when I turned fourteen or fifteen we got our equipment and started recording our own music.

  • -Who is this ‘we’ that you keep referring to?

  My team. My brother and I. Whatever I did, I had the support of my brother. I also had a group of young people I grew up with who wrote and produced songs.

  • -You always write your own songs. What inspires you?

  Life. Growing up in Los Angeles is a unique culture in the streets. Hip Hop reflects what goes on in the streets, the neighborhood, the people, life style and many others. I want to reflect those realities.

  • -You are now an established recording artist of constant professionalism. What would Hip Hop be in your own words?

  A form of expression for young people who have so much to be told. It is a vocabulary, it is an art and it is a culture that originally was only of young people in America but now has gone global. The neighborhoods from where Hip Hop came out had unique environments and situations that made people search for a real and efficient form of expression. From police brutality to gang cultures, the riots, racial discrimination and more unique events that urged the growth of Hip Hop in terms of music and Hip Hop in terms of culture and identity. The Hip Hop community in every part of America spoke about events that took place all over the country. In New York, for example, there was a graffiti movement and break dance movement. So, Hip Hop was like CNN for what was going on in the streets. Each region had a specific approach but deep down it was all about the struggle for equality and respect for African Americans. The story of Hip Hop is similar to that of Jazz. Music in America was an expression of our struggles; being black in America. And I, as an Eritrean American, I feel connected to this aspect of the African American history. May father is from Eritrea and we have always been in touch with our Eritrean ancestry and culture thanks to him. However, we still grew up in South Central LA all of our lives. So our exposure was to the culture of Los Angeles, which was gang culture. I was born in 1985 and grew up in the 90s. The LA rise took place in 1992. Rooney King, the brutality of LAPD and all of the social issues that took place back then happened in our back yard.

  • -No doubt that music, Hip Hop or Jazz, echoed the desire of freedom and equality for the African American population. However, with Hip Hop the gang culture also became part of the artists’ lives. Hip Hop was a powerful and peaceful tool but at some moments was also linked to violence. I’d say you would know better as you are rooted in places, like you correctly refer to as ‘the back yard’. Could you please elaborate for the bigger population of the international community which is not familiar with gang culture and its link to Hip Hop? Also, are gangs scary? Terrorizing?


  If you come from areas in which gang activities are common then that becomes part of who you are. You encounter it as a natural part of life. I guess the equivalent metaphor would be coming from a place of war. If you do you are conscious about war even as a child and later without even realizing it you become part of it. Afterwards these people of war areas become involved in different ways. Some of them become fighters, some become writers, some sing about it and some become politicians. Everyone, one way or another, creates a subliminal link to what he or she has growing up. And the gang culture is similar. It might have all started as self-defense but then everyone became part of it as it was the dominant culture of South Central LA. Young people, children, mothers, fathers, shop owners, entrepreneurs and just everyone takes part in it. However, everyone’s reaction and connection with it differs from one person to another. The word ‘scary’ or ‘terrorizing’ is for people who are not familiar with it. But for those who grow in it, it is just a serious matter. It has been there for generations. It is dangerous. People die. And if you trace it back, it originated from racial discrimination. Black people were being targeted by white gangs. It formed as a form of protection for your own black people.

  • -Your ability to connect with your listeners by unlocking some sort of understanding is notable. Now, in your recent works, you are putting out conscious notes for your listeners to grasp through your music and see in your actual life as a self-reliant entrepreneur. Are we nearsighted to an avant-garde attitude to Hip Hop leaving behind the common themes revolving around lavish rides and models?


  You could say so. My recent music is about the reality of the business; the challenges of working for your own business and how to be a black young successful entrepreneur. I want my music to be an inspiration of individual growth in the economic sector. That is the path I took as I grew up and I want to put it in music. My life is different from when I first came out as a teenager with expressions from the teenage perspective of young men in the streets. Now, as I grew older and became successful in music and business my perspective changed accordingly. And so my art evolved with it.

  • -What does being Eritrean mean to you?

  More than anything I am proud of being Eritrean. The history of our country, our struggle and the underdog story, the resilience of the people and our integrity is something that I feel pride in being attached to. Most definitely I do remain closely in touch with our history and our people. I have had the pleasure of preforming in festivals of Eritrean communities like that of San Diego. We also went to Europe and participated in similar events with the community.

  • -How is it, growing in an Eritrean family?

  Good Food!

  • -You have many fans here that feel your glory, success and fame as their own.

  I want to thank my Eritrean fans for feeling connected to me and for supporting me. I feel extremely grateful. I am going to keep coming back here and make frequent returns. Thank you for embracing us, the music and for supporting it. Thank you for keeping my name alive out here. I respect you.

  Your stage name ‘Nipsey Hussle’ is a name that Eritreans here took the liberty of making their own as ‘Nebsi’, in Tigrigna literally translates to ‘self’ and as a slang refers to ‘home boy’ or just ‘homie’. Therefore, the meaning that we have of your name is either ‘self-hustle’ or ‘the hustle of a hommie’. Would you want to officially correct it in our national newspaper now?

  Absolutely not. Actually the name was given to me by older friends who made a reference to a comedian called Nipsey Russell. I was educated about the Tigrigna link to my name recently and I am just so glad it makes sense in Tigrigna and there is no need at all to correct it. Let it be the way it is. That is how I want to keep it with my Eritrean friends and fans.

  • -Ermias, is there anything you want to add before we finish our interview?

  There is, actually. I want to say how gratifying it is for us to be able to come home and be able to have a country that we can call our own, where the leaders, the police, politicians, business owners and entrepreneurs look like us, and are in charge of their own destiny, and each has a say in the overall power structure. It is just so impressive. We are not used to that in America. There is a taboo that we are inferior…

  • -I am sorry to cut you off but it is so sad that they make sure young African Americans grow up with that ideology which you correctly refer to as taboo…

  Yes. Sadly that is the reality. But here in Eritrea it is different. Had it been so in America, too, there would have been less violence, less insanity and no violent families. You might have material advantage in America but life is not all about that. The sense of family, peace and respect is alive out here in Eritrea. No drug addicts, no violent families. You might think money is important but it’s the togetherness and families being tight that make life better. All we think of in America is a concrete reality in Eritrea. As for me to be part of it is a pride I carry profoundly.

  • -Thank you so much for your time. I wish you further success.

  Thank you. My album just came out in February; it is called Victory Lap. I Hope you enjoy it!

  Read more »
 • ኤርትራ፡ ብምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ተሞጒሳ

                                                   

  ሓሙስ 29 መጋቢት 2018

  ኣብ ከተማ ኡፕሳላ - ሽወደን ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ማእከል ምክትታል ጎድናዊ

  ሳዕቤናት መድሃኒት፡ ኤርትራ ብደረጃ ኣፍሪቃ ጸብለል ከምዝበለት፡ ኣብ ዘውጸኦ

  ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

       ብመሰረት’ቲ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ፡ ኤርትራ ኣብ ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤናት

  መድሃኒት፡ ብኹሉ መለክዒታት ኣብ’ታ ኣህጉር ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ምህላዋ፡ እቲ ውድብ ገሊጹ።

       በዚ ምኽንያት፡ ኤርትራ ካብ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳ፡ ኣብ ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ብዝኸፈታኦ ሓድሽ ምዕራፍ፡ ብኣህጉራዊ ውድብ ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ኣፍልጦ ስለዝረኸባ፡ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት 2018 ኣብ ኡፕሳላ ኣብ ዝካየድ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራት’ቲ ኣህጉራዊ ማእከል፡ተመኲሮአንን ምስጢር ዓወታተንን ከካፍላ ዕድመ ቀሪቡለን ኣሎ።

        ኤርትራ ብእትገብሮ ዘላ ጽዑቕ ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት፡ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ጥራይ 11 ሓደስቲ ሓደገኛታት ጎድናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ከምዝረኸበት፡ ልዑል ተቐባልነት ኣብ ዘለዎም ዓበይቲ ጆርናላትብምሕታሙ ድማ ብዙሕ ተፈላጥነት ከምዝረኸበ፡ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና የረድኡ።

       ብተወሳኺ፡ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2017 ዓለማዊ ውድብ ጥዕናን መሻርኽቱንኣብ ኤርትራ ንዘሎ ስርዓተ-ምቊጽጻር መድሃኒት ኣብ ዝገምገሙሉ፡ ኣብ ኤርትራዘሎ ስርዓት ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት፡ ንኹሉ መምዘኒታት ዓለማዊውድብ ጥዕና ዘማልአ ኮይኑ ተረኺቡ።

       ኤርትራ፡ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2016፡ ወከልትን ክኢላታትን 17 ሃገራት ዝተሳተፍዎ፡ ኣብ ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤናትን ብቕዓትን መድሃኒት ዘተኰረደረጅኡ ዝሓለወ ስልጠና ምውዳባ ዝዝከር ኮይኑ፡ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት እኩብ ድምር ናይ ኩሉ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ።

   

  Read more »
 • “Eritrean values are my passion” - Stefano Pettini

  By Billion Temesgen

  Eritrean Profile

  When did you first come to know about Eritrea?

  In 2001 I served as a technician for the UN and was stationed at the Asmara airport when peacekeeping forces were stationed along the Eritrea and Ethiopia border. Immediately after the Algiers Agreement, an international mission was established to ensure that the two countries would abide by the agreements reached in Algiers during the transitory period. This was the period in which the two were to withdraw to their respective borders prior to the conflict and wait for the final and binding decision of the Border Commission.

  So when did your fondness for or “pact of friendship” with Eritrea start?

  After the EEBC passed its final and binding verdict we moved out of Eritrea. I went back home to Italy. At that point, I began reading the distorted stories that were being published in the mainstream media. Things like how Eritrea started the war by invading Ethiopia, untruthful news of how Eritrea was defeated, fabricated famine reports, and many other things that totally contradicted what was really going on in the newly-liberated African nation. For the very same reason that I was here during the peacekeeping mission, I felt responsible to tell what I saw. I am not a journalist by profession, I am a military man, but I started my battle against fake news about Eritrea. I developed a website to counter the stories and journalists that were spreading baseless information. Every time there was something negative out there, I would write a piece or simply put up a photograph to contradict it and somewhat put a slice of truth out there.

  Any examples?
   
  For example, say if something was circulating under the heading of “University Shut Down; Dispersed Students”, I would post pictures and share brief articles about the opening of colleges around the country. If the header was of drought, I would post photographs of dams which, by the way, were much fewer compared to the extensive chain of dams dotted throughout the country and activities carried out nationwide towards water conservation. I was collecting my material, studying about Eritrea and its people, integrating with the extremely humble society, and fighting fake news as much as I could.

  You are passionate about the unique traits of the Eritrean railway. Did you, perhaps, notice the Eritrean railway from above during your mission in 2001?

  I grew up in Rome with a big passion for trains, especially the Eritrean type. I like the old, classic railways. When I first came to Asmara, I sensed the scent of the trains in the outskirts of Asmara. I went to see and it was just so beautiful! I met the director of the railway who was assigned to the post soon after independence. The rehabilitation project for the railway was highly organized and planned. The first step was inspection. A thorough assessment of what was left after decades of war was conducted. The second phase consisted of restoration, followed by attaining whatever was needed to completely restore and expand the railway to eventually integrate it into the country’s overall developmental drive. For the overall project, three commissions were established. One was assigned to track the railway, the second commission was to assess the dispersed materials, and the third was to locate and organize the senior employees of the railway. At that time, they were old, and over the years most of them have passed away. Slowly, one kilometer after another, bolt after bolt, the Asmara-Massawa railway was finally completed.

  What was your impression? 

  It was great. Like I said, I had the great fortune of meeting the former director of the railway. Unfortunately, he has since passed away. I knew his office was being encouraged to fully engage in the restoration of the railway. The Eritrean landscape is amazing. And the uniqueness of the Eritrean railway with the beautiful landscape in the highland will surely promote tourism in the country, especially now that the “no war, no peace” situation is finally over. I know there are national plans to extend the railway nationwide to boost the national development drive. Moreover, wait until the train starts running through the capital. It will be great!

  Why is Eritrea so special to you?

  Eritrea is a place of great values. The people are nice and humble. The history is wonderful and only a few people in the world know the true image of the country. The young people offer help to the elderly, and in buses they give up their seat for someone older than they are. The values here are incredible and what fascinates me most is that the whole identity of the nation revolves around such values. Eritrean values are my passion.

  Thank you!
  (Note: Stefano Pettini has been, and is still, highly involved in the national railway rehabilitation project)

  Read more »
 • ምፍራስ እዚ ናደው

  ሓዳስ ኤርትራ 20 መጋቢት 2018  
  ቃለ-መጠይቕ
  ምስ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን 
  ፍትሒን
  ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

  ኤለክትሮኒካዊ ማእከል መርበብ እስትራተጂያዊ መጽናዕታት ኤርትራ፡ ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ምፍራስ እዚ ናደውን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ምስ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ ነቕርበልኩም።

   ብዛዕባ ዕምቈትን ትርጕምን ምፍራስ እዚ ናደውን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ክትገልጸልና?


       ቅድሚ ዕምቆትን ትርጕምን ስርሒት ምድምሳስ እዚ ናደው ምቕራብና፡ እቲ ኣብ 1978 ካብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ እንተ በዝሐ ኣስታት 10 ኪሎ ሜተር ጥራሕ ርሒቕና ዓሪድናሉ ዝነበርና ቦታታት ንኽንገድፍ ዝወጽአ ውሳነ እስትራተጂያዊ ምዝላቕን ብድሕረኡ ዝተፈጥረ ምዕባለታትን ምትንታን ኣገዳሲ ይመስለኒ።
        ቅድሚ እስትራተጂያዊ ምዝላቕ፡ ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ንወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብጎሮሮኡ ሓኒቑዎ’ዩ ነይሩ። እንተዀነ ግን እቶም ብዋጋ ህዝብታት ፖለቲካዊ መኽሰባት ምርግጋጽ ጥራሕ ዘገድሶምን ንሓቀኛ ቃልሲ ኤርትራ ዝጠውዩን ሓይልታትን ሃገራትን ማሕበርነታዊ ደምበ፡ ብቐዳምነት ከኣ ሶቬት ሕብረት፡ ምብራቕ ጀርመን፡ ኩባ፡ ደቡብ የመን፡ ጸጋማውያን ዓረብን ካልኦትን፡ ንወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብዘመናዊ ኣጽዋር ከም ታንኪታት፡ መዳፍዓትን ሮኬታትን ክሳብ ዓንቀሩ ብምዕጣቕ፡ ሰውራ ኤርትራ ኣዝሊቑ ኣብ ጎቦታትን ከበሳታትን ሳሕል ኤርትራ ንኽሕጸር ኣገዲዶምዎ:: እዚ ኩሉ ሓገዝ፡ ኣጽዋርን ክንክንን ንወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ውድቀት ከድሕኖ ስለዘይከኣለ ተዓዊቱ።
       ካብ 1978 ክሳብ 1988፡ ኣብ’ቲ ምእንቲ መሰል ርእሰ-ውሳነ ሃገራዊ ናጽነትን ማሕበራዊ ሓርነትን ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ፡ ብዙሕ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምዕባለታት ተኸሲቱ።ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ፡ ንወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣእምሮኡ ስለዘስሓትዎ፡ ካብ ሓይልታት “ማሕበርነታዊ ደምበ” ዝረኽቦ ዝነበረ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓገዝ ብድራማቲካዊ መልክዕ ኣንቆልቊሉ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንኹሉ ወተሃደራዊ ወራራት ኢትዮጵያ ዘፍ ኣቢሉ ተቖጻጺሩዎ። ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገዚፍ ሰብኣዊ ክሳራታት ኣውሪዱ።
       ወተደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ሓምለ ክሳብ ነሓሰ 1978 ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ ወራር፡ ናይ 50 ሽሕ ሰብኣዊ
  ክሳራታት ወሪዱዎ። ካብ 10 ጥቅምቲ ክሳብ 4 ታሕሳስ 1985 ኣብ ዝተገብረ ብባሕሪ ነጋሽ (ሻሙናይ ወራር) ዝፍለጥ ናይ መወዳእታ ወራር ከኣ፡ ናይ 6500 ሰብኣዊ ክሳራታት ተሰኪሙ። ስለ’ዚ ካብ 1978 ክሳብ 1985 ጠቕላላ ሰብኣዊ ክሳራታት ጸላኢ 77 ሽሕ በጺሑ። 180 ታንክታት ዓንየን። 50 ታንክታት፡ ኣሽሓት ናይ 81 ክሳብ 122 ሚሊ ሜተር፡ ኣማኢት ናይ 120ን 130ን ሚሊ ሜተር መዳፍዓትን፡ ናይ 21 ሚሊ ሜተር ረሻሻትን፡ ኣሽሓት ቦምባታትን ጠያይትን ተወንጫፊ ሮኬታትን፡ ጸረ ሰብን ተሽከርከርትን ፈንጅታት. . . ንብረት ሰውራ ኤርትራ ኰይኑ። ሓያሎ ሚግ 21ን 23ን ዝዓይነተን ነፈርቲ ኲናት ብጸረ-ነፈርቲ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ተወቒዐን ተሓምሺሸን።
       1978ን - 1979ን፡ ናይ ምክልኻል መድረኽ ጥራሕ ዘይኰነ፡ ኣብ ምቹእ ግዜን ቦታን ዓቕሚ ጸላኢ ንምጽንቃቕ ሰፊሕን ሓጺርን መጥቃዕትታት ዝተኻየደሉ መድረኽ እዩ። ዓቕሚ ጸላኢ ንምጽንቃቕ ዝካየድ ዝነበረ ስርሒታት፡ ውጽኢቱ ኣድማዒ እናዀነ ምስ ከደ፡ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር፡ ነቲ ኣብ ዕርድታት ግንባር ናቕፋ - ክብክብ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምስ ፈነወሉ ቦታኡ ክገድፍ ተገዲዱ። ብተመሳሳሊ ካብ’ቲ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሒዙዎ ዝነበረ ድልዱል ዕርዲ እውን ክለቅቕ ተቐሲቡ።
       ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ካብ 1978 ክሳብ 1979 ቅኑዕነት ናይ’ቲ ንኹሉ ወተሃደራዊ ወራራት ጸላኢ ንምፍሻል፡ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምጥፋእን መሰል-ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ንምቁጻይን ንዝተኣልመ ውዲታት ንምምካት ዝተኸተሎ ወተሃደራዊ እስትራተጂ ኣረጋጊጹ። ህዝባዊ ሰራዊት’ውን ነቲ ኣብ ሳሕል ዘቖሞ ሰውራዊ ደጀን ዘውሕስ እሙን ሓይሊ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ህዝቢ ኤርትራ ዝወለዶ ሓይሊ፡ ዋላ ኩላቶም ዓበይቲ ሓይልታት ተመሓዚዮም ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ ተረጋጊጹ።

  - ስትራተጂያዊ ምዝላቕ ድሕሪ ምስጋርን ንዓሰርቲኡ ወራራት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምቁጽጻርንከ?

  ብማሕበርነታዊ ደምበ፡ ካብ ሶቬት ሕብረት፡ ምብራቕ ጀርመን፡ ኩባ፡ደቡብ የመን፡ ሊብያ (ስርዓት ቀዛፊ) ንወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝፈሰሰ መጠነ-ገዚፍ ሓገዛት፡ ኣብ ወተሃደራዊ፡ ፖለቲካዊ ይኹን ህዝባዊ መዳይ፡ ንህዝባዊ ግንባር ኣብ ምምካት ዝዀነ ይኹን ዓይነታዊ ለውጢ ኣየምጽአን። ብኣንጻሩ፡ ድሕሪ ስትራተጂያዊ ምዝላቕ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ጸላኢ ከም ዝሓየለን ዝበለጸን ዝቘጽሮ ዝነበረ ግንባር ናቕፋን ዝካየድ ዝነበረ ዓቕሚ ናይ ምድኻም ስርሒታት ብዙሕ ተሳቕዩ እዩ። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ኣብ ሰራዊት ጸላኢ ብረት ናይ ምድርባይ፡ ካብ ዓውደ ውግእ ምህዳም፡ ኣካልካ ናይ ምጉዳልን ርእሰ-ቅትለትን ተቓውሞታትን ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ገኒኖም።
       ኣብ መስርሕ ወተሃደራዊ ግጥም ዓይነታዊ መቐይሮ ንምፍጣርን ዓበይቲ ዓወታት ንምርግጋጽን፡ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ 2 ክሳብ 16 ታሕሳስ 1979 ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ ዝነበረ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዘካየዶ ቀዳማይ መጥቃዕቲ፡ ልዕሊ 700 ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ማሪኹ። 17 ታንክታት 7 ድሩዓት መካይን፡ 97 ወተሃደራዊ መካይን፡ 80 ዝተፈላለየ መዳፍዓትን ዓበይቲ ረሻሻትን፡ ጸረ-ነፈርቲ ረሻሻትን ልዕሊ 4 ሽሕ ፈኮስቲ ብረትን ብምስላብ፡ ንብረት ሰውራ ገይሩዎ። ብተወሳኺ 15 ታንክታትን ድሩዓት መካይንን 100 ወተሃደራዊ መካይንን ጸላኢ ኣዕንዩ። መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ በዚ ደው ከይበለ፡ ካብ 5 ክሳብ 10 ጥሪ 1980 ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ’ውን ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ 5,000 ቀቲሉ። ብዙሕ ዝቝጽሮም ዓበይቲን ማእከላይን ኣጽዋር ከኣ ሰሊቡ። ብ15 ጥሪ 1984 ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ንእስትራተጂያዊት ከተማ ተሰነይ ሓራ ኣውጺኡዋ። ካብ 19 ክሳብ 31 መጋቢት 1984 ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ መጥቃዕቲ ነቲ ግንባር ምሉእ ብምሉእ ደምሲሱዎ። 80 ሚእታዊት ካብ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ናይ’ቲ ግንባር ንብረት ሰውራ ገይሩዎ። እቲ ናይ ጸላኢ ግንባር ድማ ከም ዘይነበረ ኰይኑ።

  - ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዚ ናደው ንምድምሳስን ከተማ ኣፍዓበት ሓራ ንምውጻእን ዝተኸተሎ ስትራተጂ ከመይ ነይሩ?

  ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ምስ ፈረሰ፡ ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ፡ ዝያዳ ወተሃደራዊ ዓወታት ንምርግጋጽ ዘኽእሎ ወተሃደራዊ ውጥን ኣዳልዩ። ወተሃደራዊ ውጥናቱ ምስ ኣጻፈፈ ከኣ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብቐዳምነት ዝተተኰረሉ እዚ ናደው ንምድምሳስ መጥቃዕቲ ከፊቱ።  ኣብ’ዚ ግንባር’ዚ ሰለስተ ኣጋር ክፍላተ ሰራዊት፡ ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሉጽ ዝበሃል 29 መካናይዝድ ብርጌድ፡ 10 ናይ ከቢድ ኣጽዋር ቦጦሎኒታት ብድምር ልዕሊ 18 ሽሕ ሰራዊት ጸላኢ ዓሪዱ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብ’ቲ ኲናት ዝተማረኹ ሶቬታውያን ኣማኸርቲ ነይሮም

       ግንባር ናቕፋ፡ ዝዓበየን ዝሓየለን ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ስለዝነበረ፡ ከም ዓንዲ ሕቖ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ’ዩ ዝቝጸር ነይሩ። ዝርግሐ ናይ’ቲ ግንባር፡ብምብራቕ ካብ ጐላጉል ገማግም ቀይሕ ባሕሪ፡ ብምዕራብ ድማ ክሳብ ከባቢታት ዓንሰባ 165 ኪሎ ሜተር ዝዝርጋሕ ክኸውን ከሎ፡ ኣስታት 100 ኪሎ ሜተር ዕምቆት ነይሩዎ። እዚ ግንባር’ዚ ልዕሊ 50 ታንክታትን ድሩዓትን፡ ልዕሊ 60
  ቢ.ኤም. ተወንጫፊ ሮኬታትን ናይ 122ን 130ን ሚሊ ሜተር መዳፍዓትን ኣስታት 30 ከበድቲ ረሻሻትን ዓጢቑ ነይሩ። ብተወሳኺ ዓቢ ናይ ነፈርቲ ኲናት ሓገዝ ነይሩዎ።
       እዚ ግንባር’ዚ ዓቕሙ ንኽጎድል፡ ካብ 1978 ክሳብ 1988 ን10 ዓመታት ብህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ቀጻሊ መጥቃዕትታት ይፍነዎ ነይሩ። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ በቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዘካይዶ ዝነበረ ስርሒታት ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ስለዝወረዶ፡ መራሒ ናይ’ቲ ስርዓት ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ቀጻሊ ቅንጸላታት ክፍጽም ከሎ፡ ንኻልኦት መኮንናትን መራሕቲ ሰራዊትን ድማ ሰጒጉ። ኣብ ወርሒ ለካቲት 1988 ንኣብነት፡ ፕረዚደንት ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ንመራሒ ግንባር እዚ ናደው ጀነራል ታሪኩ ያይኔ ንመጥቃዕቲህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ክትምክቶ ኣይከኣልካን ብምባል ቀንጺሉዎ። ንኣዛዚ “ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት” ብሪጋደር ጀነራል ከበደ ጋሼ’ውን ጠሪዙዎ። ከምኡ’ውን ጠቕላሊ ፖለቲካዊ ኮምሽነር ሜጀር ጀነራል ረጋሳ ጅማ፡ ኣብ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክትጸንዕ ኣይከኣልካን ተባሂሉ ብምስምስ ጥሮታ ካብ መዝነቱ ኣሰናቢቱዎ። ስለ’ዚ፡ ኣብ ውሽጢ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ምዕባለታት ብመሰረትወተሃደራዊ እስትራተጂ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነዚ ዝስዕብ ዕላማታት ንምርግጋጽ ንግንባር ናቕፋ ምጥቃዕ’ዩ ነይሩ።
     1- ግንባር ናቕፋን እዚ ናደውን ምሉእ ብምሉእ ምድምሳስ።
     2- ከበድቲ ኣጽዋር ናይ’ቲ ግንባር ብምምንዛዕ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ናይ ተዅሲ ዓቕሚ ምጕልባት።
     3- ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ስትራተጂያዊ ጸብለልትነት ንምርግጋጽ ምድላው።
       እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ፡ 17 መጋቢት 1988፡ ተተኮስቲ ኣብ ኩሉ ግንባር እዚ ናደው ክዘንብ ጀሚሩ። ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነቲ ግንባር ምሉእ ብምሉእ ንምቍጽጻር ተጓዪዮም። ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ድማ፡ እቲ ብ“ዘርኣይ ደረስ” ዝፍለጥ መበል 29 መካናይዝድ ብርጌድ ቦታኡ ክለቅቕ ተገዲዱ። ኣብ ትሕቲ ገለ ኣእዋም ክሕባእ’ኳ እንተ ፈተነ ከምልጥ ስለዘይከኣለ፡ ምስ ኩሉ ኣጽዋሩን ላዕለዎት መኮንናቱን ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ወዲቑ። ንጽባሒቱ 18 መጋቢት 1988 እቲ ካብ ጐላጉልን ማእከላይ ክንፊን ናይ’ቲ ግንባር ዝሃደመ ሓይልታት ኢትዮጵያ ናይ ተቓውሞ ፈተነ ኣካይዱ። እንተዀነ ግን ኣብ’ቶም ዓበይቲ መኮንናትን ወተሃደራትን ዓቢ ሞራላዊ ውድቀት ሰፊኑ ስለዝነበረ፡ ንመጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ክጻወሮ ኣይከኣለን። ኣብ ጐላጉል ክብክብ ፋሕ ምስ በለ፡ ብህዝባዊ ሰራዊት ተኸቢቡ ከም ዝድምሰስ ኰይኑ።
       ጸላኢ ዕርዲታቱ ምስ ተደምሰሰ፡ ዝተረፈ ሓይሉ ጠርኒፉ ናብ ኣፍዓበት ኣዝሊቑ። እንተዀነ ግን ቃፍላይ መካይኑን ታንክታቱን ኣብ ክሳድ ዓዲ ሽሩም ምስ በጽሐ መዳፍዕ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነታ መሪሓ ዝነበረት ታንኪ ምስ ኣባርዓ፡ መሕለፊ ስኢነን ደው ኢለን። ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ታንኪታትን መዳፍዓትን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣትየን። ኣብ መጨረሽታ ከኣ፡ ኣብ ትሕቲ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣትየን።
       እቲ ኲናት 19 መጋቢት 1988 ናይ ንጕሆ፡ ድሕሪ ሰለስተ መዓልታት’ዩ ተዛዚሙ። ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነቲ ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ዝነበረ መከላኸሊ ዕርዲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድምሳስ፡ ነታ ከተማ ምሉእ ብምሉእ ተቖጻጺሮማ። ነቲ ኣብ መዓስከራት ናይ’ቲ እዚ ተኸዚኑ ዝነበረ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ድማ ተቖጻጺሩዎ። በዚ ድማ ናይ ተዅሲ ዓቕሚ ህዝባዊ
  ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ክብ ኢሉ። እዚ ስርሒት’ዚ ሓደ ውጽኢት ናይ’ቲ “ንጸላኢ ብብረቱን ጥይቱን” ዝብል ጭርሖ ህዝባዊ ግንባር እዩ።

  ክሳራታት ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምድምሳስ እዚ ናደው. . .?

  ብመሰረት’ቲ ሽዑ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ክሳራታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምድምሳስ እዚ ናደው፡ ካብ ትጽቢት ንላዕሊ’ዩ ነይሩ። ብዙሓት ናይ ጸላኢ ናይ ውግእ መራሕቲ ተቐቲሎም። ካብ’ቶም ቀንዲ
     1- ኮሎኔል ተሾመ ወልደሰንበት፡ መራሒ ክፍለ-ጦር 14
     2- ሌተናል ኮሎኔል ኣስፍሃ ተመስገን ምክትል መራሒ ክፍለ-ጦር 14
     3- ሜጀር ኣንቶነንኘ ተገኘ፡ መራሒ ብርጌድ ኣብ ክፍለ-ጦር 14
     4- ሜጀር ንጉሰ፡ መራሒ ብርጌድ ኣብ ክፍለ-ጦር 14
     5- ኮሎኔል ኣድማሱ መኮንን፡ መራሒ ክፍለ-ጦር 19
     6- ካፕተን ህዋጋስ ሰለሙን፡ ሓላፊ ስለያ ክፍለ-ጦር 19
     7- ካፕተን ወርቁ ደምሰ፡ ምክትል መራሒ ብርጌድ ኣብ ክፍለ-ጦር 19ካልኦት ብዙሓት ታሕተዎት መኮንናት ናይ’ቲ ግንባርን ኣሽሓት ተራ ወተሃደራትን ተቐቲሎም።

  ካብ ዝተማረኹ መኮንናት ቀንዲ፡
     1- ኮሎኔል ኣፈወርቂ ዋሰ፡ ፖለቲካዊ ኮምሽነር “ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት”
     2- ሜጀር ጀምበሬ ተሰማ፡ ፖለቲካዊ ኮምሽነር እዚ ናደው።
     3- ካፕተን መኮንን ግደ፡ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ።
     4- ካፕተን ብላጆ ዘውደ
     5- ካፕተን ይግዛው ኣዱኛ፡ ፖለቲካዊ ኮምሽነር ክፍለ-ጦር 14
     6- ካፕተን ገዳሙ ኣርዳያዳኒ፡ ምክትል መራሒ ቦጦሎኒ ኣብ ክፍለ-ጦር 14
     7- ሌተና ኮሎኔል የቅዋ ጀምበሬ ወራ፡ ምክትል መራሒ ክፍለ-ጦር 19
     8- ሜጀር ሽመልሽ ዲበ፡ ፖለቲካዊ ኮምሽነር ክፍለ-ጦር 19
     9- ካፕተን ገብረትንሳኤ፡ ሓላፊ ስታፍ ክፍለ-ጦር 19 ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ንኣሽቱ መኮንናትን ተራ ወተሃደራትን ተማሪኾም።

  ብተወሳኺ ኣብ ግንባር ናደው እዚ ከም ወተሃደራዊ ኣማኸርቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ስለስተ ሶቬታውያን መኮንናት ተማሪኾም። ንሳቶም ከኣ፦
   1- ኮሎኔል ክሊስትሮፍ ዩሪ ፊትሮፊሽ
  2- ኮሎኔል ዩሪፍ ይፊኖ ኒኮላፊትሽ
  3- ምክትል ተለንተ ካበልዲን ኣለክሳንደር ፊኮቶርፊትሽ እዮም።
      ከም’ዚ ኢሉ ከኣ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት፡ ነቲ ኣገዳሲ ግንባር ናቕፋ ብምድምሳስ፡ ንከተማ ምጽዋዕ፡ ከምኡውን ንከተማታት ደቡብ ኤርትራ ሓራ ንምውጻእ ገፊሕ ኣፍደገ ከፊቱ። ብድሕረኡ ከኣ ኣብ 1991 ንዋና ከተማ ኣስመራን ወደባዊት ከተማ ዓሰብን ሓራ ብምውጻእ ምሉእ ዓወት ኣረጋጊጹ።
       ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንመሬት ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ምውጻእ ጥራሕ ዘይኰነ፡ ንተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ምሕጋዝ’ውን ብዙሓት ከተማታት ኢትዮጵያ ሓራ ገይሮም ኣዮም። እንተዀነ ግን ነታ ዘኾለሰቶምን ዘዕጠቐቶምን ኢድ ኤርትራ ተመሊሶም ነኺሶማ።


  ኣብ መጨረሽታ ትብሎ እንተሎ?

  በዚ ድሙቕን ካብ ኣእምሮ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘይሃስስን ታሪኻዊ ኣጋጣሚ፡ ኤርትራ ንኩሎም’ቶም ንመስርሕ ዳግመ ህንጻኣን ገስጋሳን ብልጽግናኣን ክዕንቅፉን ንሉኣላዊ ምድራን፡ ባሕራን ኣየራን ክግህሱን ዝፍትኑ ወገናት ኢዳ ኣጣሚራ ክትዕዘቦም ከም ዘይኰነት ክሕብር እፈቱ::

   

  ዝኽሪ 30 ዓመት ደምሳሲ ስርሒት ናደው እዝ (Video)

  http://www.massawatube.com/watch.php?vid=8a287050c

   

   

  Read more »
RSS