MassawaTube.com
Welcome
Login / Register

ዜና ውሽጥ ሃገር


 • ሚ/ዞ/ምምሕዳር፡ ዝተመሓየሸ መምርሒ ክፍሊት ክራይ ኣባይቲ ኣውጺኡ

  ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር፡ ነቲ ካብ ወርሒ ለካቲት 2018 ከገልግል ዝጸንሐ ዝትክእ፡ ዝተመሓየሸ መምርሒ ክፍሊት ክራይ ንዘይመንበሪ ዘገልግል ናይ መንግስትን ብሕትን ኣባይቲ ኣውጺኡ።

  እዚ ካብ 1 ሰነ 2019 ተግባራዊ ዝኸውን ዝተመሓየሸ መምርሒ ክፍሊት ክራይ፡ ነቶም ብተኻረይትን ኣካረይትን ክቐርቡ ዝጸንሑ ጥርዓናትን ርእይቶታትን፡ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ድሕሪ ምድህሳስ ዝተወሰነ ምዃኑ፡ እቲ ሚኒስትሪ ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

  ብመሰረት ተጌሩ ዘሎ ምምሕያሽ፡ መጠን ክራይ ንዘይመንበሪ ዝካረ ናይ ብሕትን መንግስትን ኣባይቲ፡ ካብ’ቲ ዝጸንሖ በብዞናኡ ካብ 50 ሚእታዊት ክሳብ 20 ሚእታዊት ነክዩ ኣሎ።

  እዚ ተጌሩ ዘሎ ምምሕያሽ፡ ምስ’ቲ ካብ 1 ለካቲት 2018 ክስራሓሉ ዝጸንሐ መምርሒ ክነጻጸር እንከሎ፡ ኣብ ዞን 1 ብ50 ሚእታዊት፡ ኣብ ዞን 2 ብ45 ሚእታዊት፡ ኣብ ዞን 3 ብ40 ሚእታዊት፡ ኣብ ዞን 4 ብ35 ሚእታዊት፡ ኣብ ዞን 5 ብ30 ሚእታዊት፡ ካብ ዞን 6 ክሳብ ዞን 10 ድማ ብ20 ሚእታዊት ዝጐደለ እዩ።

  በዚ መሰረት፡ ከም ኣብነት፡ ኣብ ዞን 1 ንትርብዒት ሜትሮ 112.50 ናቕፋ ዝነበረ 56.50 ናቕፋ፡ ኣብ ዞን 2 ንትርብዒት ሜትሮ 100 ናቕፋ ዝነበረ 55 ናቕፋ፡ ኣብ ዞን 3 ንትርብዒት ሜትሮ 87 ናቕፋዝነበረ 52.50 ናቕፋ፡ ኣብ ዞን 4 ንትርብዒት ሜትሮ 75 ናቕፋ ዝነበረ 48.75 ናቕፋ፡ ኣብ ዞን 5 ንትርብዒት ሜትሮ 62 ናቕፋ ዝነበረ 43.75 ናቕፋ ኰይኑ ኣሎ።

  ኣቐዲሙ ዝወጸ መምርሒ ንዞባ ማእከል ጥራይ ዝምልከት ስለዝነበረ፡ እቲ ኣብ ካልኦት ዞባታት ክስራሓሉ ተባሂሉ ዝተወሰኸ ዞናት 6 ክሳብ 10 መበገሲ ኣይጸንሖን።

  ብመሰረት’ዚ ዝተመሓየሸ መምርሒ፡ ንባዶ መሬት ብዝምልከት፡ ኣብ ዞናት 1፡ 2፡ 3፡ 4ን 5ን፡ ክሳብ 500 ትርብዒት ሜትሮ ንዝስፍሓቱ ባዶ መሬት፡ ብሕሳብ 3.00 ናቕፋ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ፡ ካብ 501 ትርብዒት ሜትሮ ንላዕሊ ከኣ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ 2.00 ናቕፋ፡ ኣብ ዞናት 6፡ 7ን 8ን፡ ክሳብ 500 ትርብዒት ሜትሮ ንዝስፍሓቱ ባዶ መሬት ብሕሳብ 2.00 ናቕፋ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ፡ ካብ 501 ትርብዒት ሜትሮ ንላዕሊ ከኣ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ 1.50 ናቕፋ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዞናት 9ን 10ን ክሳብ 500 ትርብዒት ሜትሮ ንዝስፍሓቱ ባዶ መሬት ብሕሳብ 1.50 ናቕፋ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ፡ ካብ 501 ትርብዒት ሜትሮ ንላዕሊ ከኣ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ 1.00 ናቕፋ ተሓሲቡ ኣብ ወርሓዊ ክራይ ይድመር።

  (ምሉእ ትሕዝቶ ናይ’ቲ ተመሓዪሹ ቀሪቡ ዘሎ መምርሒ ክፍሊት ክራይ – ኣብ ናይ ጽባሕ ጋዜጣ ክሕተም እዩ)

  Read more »
 • ሓይሊ ባሕሪ፡ 31 ኣባላት ብድሕነት ባሕሪ ኣሰልጢኑ

  ሓድስ ኤርትራ
  ዓርቢ 12 ሚያዝያ 2019


  ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ከም መቐጸልታ ናይቲ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምብራኽ ዘካይዶ ስርሓት፡ ብመባእታዊ ድሕነት ባሕሪ ዘሰልጠኖም 31 ኣባላቱ ብ6 ሚያዝያ ኣመሪቑ።


  እቲ ስልጠና፡ ውልቃዊ ናይ ምድሓን ሜላታት፡ ምቁጽጻርን ምጥፋእን ባርዕ፡ ቀዳማይ ረድኤትን ማሕበራዊ ሓላፍነትን ዘጠቓለለ እዩ።

  ኣብቲ ስነ-ስርዓት፡ ኤርትራ ኣባል ዓለምለኻዊ ውድብ ባሕሪ ስለዝኾነት፡ እቲ ስልጠና በቲ ውድብ ዝሕተት ቅጥዕታት ንምምላእ ከምእተዋህበ ተገሊጹ።

  እዚ ስልጠና’ዚ፡ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 2010 ኣብ ማኒላ – ፍሊፕንስ ዝተኣታተወ ደረጃ ስልጠና ኮይኑ፡ ኣገባብ ሓለዋ ኣብ መራኽብ ዝሓቶ ቅጥዒ ዘማልእ ኣህጉራዊ ወረቐት ምስክር ዘውህብ እዩ።

  ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ስልጠና፡ 16 ካብ’ቶም ምሩቓት፡ ብምምራሕ መራኽብ ግቡእ ትምህርቲ ቀሲሞም ብኣዕጋቢ ነጥቢ ከም ዝዛዘሙ ተሓቢሩ።

   

   

   

   

  Read more »
 • ኣስመራ - ቱቦታት ረሳሕ ፈሳሲ ብሓድሽ ይትካእ ኣሎ

   ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ ኣብ እዋን ክራማት ጸገም ክፈጥር ዝጸንሐ - ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዘገልገለ ዓበይቲ ቱቦታት ረሳሕ ፈሳሲ፡ ብሓድሽ ይትካእ ኣሎ።
  ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ፡ ኣብ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ረሳሕ ፈሳሲ ጆሜትራ የውሃንስ ምሉ፡ እቲ ዕማም፡ ኣብ እዋን ክራማት ካብ ንኡሳን ዞባታት ኣኽርያ፡ ኣርባዕተ-ኣስመራን ከባቢ ገዛ-ከኒሻን ብዝወርድ ወሓይዝ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣባ-ሻውልን ሹቕን ዝኽሰት ዕልቕልቕ ንምፍዋስ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ።
  ጆሜትራ የውሃንስ፡ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ናይ 30 ሰንቲ-ሜተር ሰንጣቒት ዝነበሮ ዝኣረገ ቱቦታት፡ ብናይ 60 ሰንቲ-ሜተር ሰንጣቒት ይትካእ ከምዘሎ፡ ሓሓሊፉ ንዝኽሰት ምብልሻው መፈተሺ ዝኸውንን ንዓበይቲ መስመራት ዘራኽብን ሳናዱቕ እውን ይዋደድ ምህላዉ ሓቢሩ።
  ዘይውሕሉል ኣጠቓቕማ - ካብ ቀንዲ ጠንቂታት ምብልሻው መስመር ምዃኑ ጠቒሱ ድማ፡ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ሰፈር ኣባሻውልን ሹቕን ዝነብር ህዝቢ፡ ኣብ’ዚ ብገዚፍ ወጻኢ ዝጽገን ዘሎ መትረብ ረሳሕ ፈሳሲ፡ ደረቕ ጐሓፍ ካብ ምጒሓፍ ክቚጠብ ኣዘኻኺሩ።
  ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣባ-ሻውል ወይዘሮ ሳራ ተስፋሚካኤል እውን፡ ነበርቲ ግቡእ ክንክንን ምክትታልን ክገብሩሉ ኣተሓሳሲባ።

  ሓዳስ ኤርትራ

  Read more »
 • ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት፡ ፍሉይ መብጣሕቲ ይካየድ ኣሎ

  ሓዳስ ኤርትራ
  19 ግንቦት 2018 

  ብምትሕብባር ኤርትራውያንን ስዊዘርላንዳውያንን ሓካይም፡ ኣብ ኣስመራ ሆስፒታል ሓሊበት ፍሉይ ናይ ዓጽሚ መብጣሕቲ ይካየድ ኣሎ።
  እዚ ብ7 ግንቦት ዝጀመረን ንሰለስተ ቅነ ዝቕጽልን ኣገልግሎት መብጣሕቲ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ወጻኢ ዝካየድ ዝነበረ ከቢድ ናይ ዓንዲ-ሕቘ፡ መንኩብን ብርኪን መብጣሕትታት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምክያድ ንዜጋታት ካብ ወጻኢታትን ካልእ ሃልኪን ንምድሓን ዝዓለመ ምዃኑ፡ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ሓላፊ ክፍሊ መብጣሕቲ ኣዕጽምትን ጅማውትን ዶክተር ሰለሙን ጸጋይ ገሊጹ።
  “እቲመደብ፡ተመኲሮኣብምስግጋርእውን ኣስተዋጽኦ ኣለዎ” ዝበለ ዶክተር ሰለሙን፡ ምስ ክብደት ናይ’ቲ ዝካየድ መብጣሕቲ፡ ንሓደ ሕሙም ሓንቲ መዓልቲ ብምምዳብ፡ ዛጊት ን10 ሕሙማት መብጣሕቲ ከም እተኻየደን ዕዉት ከምዝነበረን ኣረዲኡ። ስዊዘርላንዳዊ ክኢላ መብጣሕቲ
   ዓጽሚ ዶክተር ኣሌክስ ሻክበርገር፡ ኣብዚ መጺኦም ዝህብዎ ኣገልግሎት፡ ምስ ፍሉይነት ናይ’ቲ መብጣሕቲ ዓቢ ተሞኲሮ ከምዝቐስሙሉ ብምጥቃስ፡ እቲ መደብ ኣብ ርእሲ’ቲ ንሕሙማት ዝፈጥሮ እፎይታ፡ ንኤርትራውያንን ስዊዘርላንዳውያንን ክኢላታት ናይ ምልውዋጥ ተመኲሮ ባይታ ከምዝኾነ ኣብሪሁ።
  ነርስ ጀሲካ ቲነን ድማ፡ መብጣሕቲ ኣዕጽምቲ ብሓፈሻ፡ ክብድ ዝበለ ምስ ዝኸውን ድማ ብፍላይ ነዊሕ ሰዓታት ከምዝወስድ ብምሕባር፡ ሰፊሕ ናይ ምልውዋጥ ተመኲሮን ሞያን ባይታ ብምርካባ ሕጉስቲ ምዃና ሓቢራ።
  ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ዝርከብን ካብ መላእ ሃገር ንዝመጹ ሕሙማት ኣገልግሎት ዝህብን ክፍሊ ሕክምና ኣዕጽምትን ጅማውትን፡ ኣብ መዓልቲ ካብ 80 ክሳብ 100 ሰባት ከምዘአንግድ፡ ከምኡ’ውን ካብ 6 ክሳብ 8 መብጣሕትታት ከምዘካይድ ይግለጽ።

  Read more »
RSS