MassawaTube.com
Welcome
Login / Register

ዜና


 • “ ምፍጣር ሃብቲ፡ ንምዕባይ ኣፍራይነትን ዘላቒ ቁጠባዊ ዕብየትን”

  MoI Eritrea

  ካልኣይ ክፋል ቃል መሕተት ፕረሲደንት ኢሰይያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳይ ዘድሃበ እዩ ኔሩ። ብቐንዱ፡ ንደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፡ መንበሪ ኣባይቲ፡ ወፍርን ትስፉው መጻኢ ዕድላት መንእሰያትን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ብሰፊሕ ዳህሲሱ።

  ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይነት ከም ዘለዎን ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ዝጸልዉ። ልዑል ትኹረት ዝግበረሉ ዕማም’ውን እዩ። እቲ ደሞዝ፡ ኣብዛ ሃገር ናይቲ ኣብ ልምዓት ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ጥራይ ዘይኮነ ንብዙሕ ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ዝሽፍን። ምስ ክብሪ ዕዳጋን ናይ ምሽማት ዓቕምን እናተራእየ ንምምሕያሹ ሓያል ጻዕሪ ክግበር ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት’ውን ቀዳማዊ መጽናዕቲ ብምግባር ስርዓተ ደሞዝ ንምምሕያሽ መድረኽ ብመድረኽ ንምትዕርራይ ክስራሕ እኳ እንተጸንሐ፡ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ስማዊ እዩ ኔሩ። ሓሙሽተ መሳልል ዝሓዘን ካብ 1800 ክሳብ 4000 ዝዝርጋሕ ሲቪላዊ ደሞዝ፡ ብምርግጋእ ዕዳጋ ርጉእ መነባብሮ ክፈጥር ምእንቲ ብዘይምቁራጽ ክጽናዕ ጸኒሑ። ዛጊት እቶም ምስትኽኻል ዘይተግብረሎም ሰራሕተኛታት’ውን ካብ 2018 ዝሕሰብ ምትዕርራይ ክግበረሎም እዩ። ልዕሊ ኹሉ ድማ ናይ ምሽማት ዓቕሚ ናቕፋ ንምምዕባይን ምርግጋእ ዕዳጋ ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ስጉምቲታት ኪውሰዱ እዮም።

  ማዕረ ማዕረ እዝን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ቀረብ መንበሪ ኣባይቲ ንምስላጥ’ውን ብውሽጣዊ ዓቕሚን ናይ ደገ ኩባንያታትን ንምብጋስ መጽናዕቲ ምውድኡን ኣብዚ ዓመት እዚ ተወዲኡ ናብ ትግባረ ከምርሕ እዩ። ምፍጣር ሃብቲ ካብ ዓበይቲ ዕማማት ናይዚ ዝመጽእ ስራሕ ክኸውን ንምፍጣር ሃብቲ ዘመቻችኡ ኩነት ንምፍጣር፡ ኣብ ጽዓት፡ ትሕተ ቕርጺ፡ መጓዓዝያ መራኸቢታት… ንምውዳድ ክስራሕ እዩ።

  ኣብ ምፍጣር ሃብቲ፡ ንዜጋታት ቀዳምነት ዝህብ እኳ እንተኾነ ኣብ ዘላቒ ምዕባለ ሃገር ዕዙዝ ግደ ክጻወት ዝኽእል ንወጻእተኛተኛታት ፈጠርቲ ሃብቲ ባይታ ክፈጥር ብዝኽእል መገዲ ክስርሓሉ እዩ። ምሕዳስ ወደባት ምጽዋዕን ዓሰብን፡ ምብጋስ ኢንዱስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብዓቢኡ ንገማግም ባሕሪ ዘራብን ስሉጥነት ዝፈጥር ምህናጽ ጽርግያታት ብዓቢኡ ክስርሓሉ እዩ። ምግፋሕ ጽርግያ ዓሰብ ብደባይ ሲማ ኢትዮጵያ፡ መስመር ነፋሲት ማይ ሓባር ደቀምሓረ ሰርሓ ዛላምበሳ በቲ ሓደ፡ ኣስመራ መንደፈራ ክሳድ ዒቃን ከምኡ’ውን ኣስመራ መንሱራ ኣቑርደት ኦምሓጀር ሱዳን ዓቢ ዕማም ኣብ ምስራሕ ይርከብ።

  ብዘይካ እዚ፡ ቀረብ ጽዓት ንምዕዛዝ፡ 30 ሜጋ ኣብ ዓሰብ፡ 20 ሜጋ ኣብ ምጽዋዕ፡ 10 ሜጋ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ምስ ሓገዝቲ ጀነሬተራት ካብ መፋርቕ 2020 ክሳብ 2021 ብውሽጣውን ዞባዊ ምትሕብባርን ክጅምር እዩ። ነዚ ንምትግባር ግን ክኢላዊ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣብ ቅድሚት ስለ ዝስራዕ፡ ኣብኡ ኣተኲሩ ዓቢ ስራሕ ክዕመም እዩ።

  Read more »
 • TESFAZION NEW STAR OF Eritrea!

   

  La Tropicale News

  After Biniam Girmay who had burst the screen in 2019 when he had  dominated in Oyem the formidable German sprinter André Greipel , it is again a young Eritrean who won the stage in the chief place of Woleu-Ntem.

  This time it is Natn ael Tesfazion, just 20 years old and who already has a good experience in the  professional environment in the South African continental team  based in Italy, NTT Continental Cycling Team, the second team of the  World Tour which until then was called Dimension Data.

  We saw in the finale that he mastered the science of cycling . He attacked in the last three kilometers accompanied by two French runners Victor Lafay (Cofidis) and Jordan Levasseur (Natura4Ever-Roubaix) but he was the only one to resist the return of the peloton to lead the finish line in extremis . This short stage had been very eventful from start to finish, the peloton had been split in two fairly quickly.

  The Italian yellow jersey Attilio Viviani, winner of the 1 st stage, was released in the second group and  finished the stage 15'32 '' from the  winner. He was obliged to leave the yellow jersey to the Eritrean winner.

  Natnael Tesfazion is the 6 th  Eritrean runner to win the classification  of a stage in the Tropical Amissa Bongo  and the 4 th  to wear the yellow leader jersey after Meron Russom in 2012, Natnael Berhane in 2014 and Tesfom Okubamariam in 2016.

  Read more »
 • ‘They’re Going to Come for Us’: A Teenage Girl Caught in a War’s Riptides

   
  Young soldiers march in Asmara during Eritrea’s Independence Day celebrations, as the country went on alert for possible war over a border dispute with Ethiopia in May 1998

  By Salem Solomon

  • Nov. 28, 2018

  My father knew we were next. “They’re going to come for us,” he’d say, after Meles Zenawi, then the prime minister of Ethiopia, told the country on national television in July 1998 that Eritreans weren’t welcome. “If the Ethiopian government says, ‘We don’t like the color of their eyes, and get out,’ ” Zenawi said, “then they should get out.”

  That year, my family and I were among the estimated 75,000 Eritreans who were deported from Ethiopia at the start of a two-year border war, followed by a protracted cold war that ended this year in a formal declaration of peace. Twenty years have passed since that conflict uprooted thousands of families like mine. But the costly antipathy between Eritrea and Ethiopia goes back much further. During World War II, both states became battlegrounds in the fight against Italian imperial rule. After the war, the United Nations passed a United States-backed resolution to form a federation between the two countries. In 1962, however, Ethiopia annexed Eritrea, stripping its language, culture and ability to self-govern. A decades-long armed struggle for independence followed, and tens of thousands of men and women, including my uncle, lost their lives as resistance fighters to win back Eritrea’s sovereignty.

  I would learn these things much later in life. Born and raised in Addis Ababa, Ethiopia, I attended a Catholic school and was sheltered from politics. I overheard bits and pieces about the war, but I was more concerned with the latest fashion trends and my first crush. Politics became unavoidable when Eritrea gained independence in 1993. Once, when I returned to Ethiopia from visiting my grandparents in Asmara, Eritrea’s capital, a classmate thrust a Nakfa bill, the new Eritrean currency, in my face and told me it was worthless. Another time, I saw a magazine cover with a painting of a woman wearing a traditional scarf in the shape of an old Ethiopian map. A noose around her neck suggested Eritrea’s independence had strangled “Mother Ethiopia.” Friends singled me out to explain political developments because I was Eritrean, but I didn’t know how to answer. After the Ethiopian government announced plans to deport people of Eritrean origin, neighbors began eyeing our property and belongings as if they were creating an inventory before an auction. Some we had known for as long as I could remember; my parents, a surgeon and a nurse, had treated them when they needed care. We felt helpless and betrayed, suddenly isolated in a community we had considered home.

  I was a teenager when a loud knock at our door at 4 a.m. upended our lives. One of my brothers and I looked through our front door’s thick glazed glass onto the dimly lit porch. Two men and a woman stood there holding AK-47s. We opened the door, and the armed agents asked for Dr. Solomon. My father, still in his pajamas, appeared. They gave him a few minutes to change. My mom handed him his coat and a gabi — a traditional wrap — to keep warm, but he wasn’t allowed to collect other belongings. I asked the soldiers what was happening. “Where are you guys taking him? Why are you here?” They ignored my questions and took my father away.

  We later learned that my father had been taken to a detention facility in the neighborhood’s administration center, along with other Eritreans targeted for deportation. He had voted in the referendum for independence, and that, along with his stature as a doctor and professor at a top university, most likely made him a target. Four days later, they were loaded onto buses, driven to the border and told to get off. My father called us from Adwa, a town in northern Ethiopia, to tell us he was safe. Soon after, he crossed the border and traveled to Asmara, where he would wait for us to join him. Tense days followed back home. My brothers left immediately for Kenya using their Ethiopian passports, but I had trouble securing travel documents with my mother. Even though my birth certificate showed I was born in Addis Ababa, I was denied a passport when we went to the immigration office because my parents were born in Eritrea. Instead, an officer gave me and my mom a “laissez-passer” document and told us we had 10 days to leave the country.
  The author at her graduation from Asmara University in Eritrea, in 2005.CreditCourtesy photo

  As we prepared to leave, neighbors came to visit. Some offered to help; others offered to buy our furniture or our car. Everything my parents owned was left behind or sold. Their bank accounts were frozen, and my father lost his stake in his medical practice. On the last day, I clung to my childhood best friend, an Eritrean who had not yet been targeted for expulsion. We both sobbed.

  Arriving in Eritrea was a culture shock for my brothers and me. While Addis Ababa is a cosmopolitan city, Asmara is smaller and slower; it’s not uncommon to see goats herded down the main roadways. But the most noticeable difference was the presence of uniformed soldiers on street corners. ID checks were common to keep tabs on people and ensure that those required to join the military served.

  My father took a job teaching at Asmara University’s medical school, and we moved into cramped university housing. My mother continued to practice nursing, and my brothers arrived from Kenya and enrolled at the university. Thirty years of war had hardened Eritrea, and the border war only deepened the scars. I knew just how close we were to conflict when, one day, I saw a fighter jet fly low overhead, roaring so loud that it shook the window panes.

  When I began 11th grade, I tried to assimilate, but the cultural differences were pronounced. Deportees were called amiche, a reference to Italian cars assembled in Ethiopia with parts manufactured in Eritrea. I was an outspoken student, accustomed to raising my hand and proudly answering questions. In Asmara, that drew angry stares from my classmates, who weren’t used to a young woman speaking her mind. As I was finishing that school year, Ethiopian troops advanced to Barentu, a town 90 miles west of Asmara. The entire country was mobilizing, and thousands of high school students, myself included, were sent to military training in Gahtelay — a desert town of makeshift encampments constructed after the main camp, Sawa, had become a target for Ethiopian airstrikes.

  For three months we slept on a riverbed, protected from wind-driven sands by bedsheets strung together and held up with sticks. Every day before dawn we marched in plastic sandals, sometimes stopping to pull inch-long acacia thorns out of our feet. We learned how to fire AK-47s and handle grenades. Dust storms coated us from head to toe, and we endured temperatures well above 100 degrees. I tried to help keep morale up and would sing, on request, songs by Usher and Celine Dion during breaks. At one point, I fell down during a drill and was treated at a clinic for dehydration. Every night, I would lie down on the riverbed and look up at the sky. I prayed to see a shooting star, a sign that someone was watching out for me.

  Soon after we finished our training, it was rendered moot. Ethiopia’s advances came to a sudden halt when a peace agreement was signed. Our round of recruits, the 13th, was called the “peace round,” but the cold war between Eritrea and Ethiopia continued until this summer’s peace declaration by Prime Minister Abiy Ahmed of Ethiopia and the Eritrean president, Isaias Afwerki.

  The border conflict kept many families separated for nearly 20 years. In addition to the people like me who were deported from Ethiopia, some 70,000 Ethiopians were expelled from Eritrea. What all deportees share is a knowledge of how fragile nationality and identity can be. We were born in a country and believed we had basic birthrights as citizens. Instead, we learned that ruling politicians can make any excuse to take those rights away — even not liking the color of our eyes.

  Salem Solomon is a multimedia digital journalist with the Voice of America’s Africa division. She covers the latest news from across the continent, and she also reports and edits in Amharic and Tigrigna

  Read more »
 • SEVEN WONDERS OF AFRICA: ERITREA’S DAHALAK ARCHIPELAGO

  By Frankie | Tuesday, 20th November, 2018

  I know I’ve already had my crack at our own Seven Wonders of Africa series, but I’ve just got back from Eritrea, where together with Will, his son Josh, and Josh’s friend, Noah, we visited the Dahalak Archipelago. A year ago, I’d never heard of it. Today, it’s one of my seven wonders. It has to be one of the most extraordinary places I’ve ever visited.

  Eritrea’s located in the Horn of Africa, north-east of Ethiopia. It sits up against the Red Sea. Its capital’s Asmara. In antiquity, it was most probably a part of Punt, an ancient kingdom that traded with the earliest Egyptians. Later it was part of Axum, one of Africa’s greatest trading empires. It was then ruled by different Christian kings and Muslim sultans, and was known by different names, including Ma’kele Bahr and Medri Bahri. It was occupied by the Ottomans from the sixteenth century until the late 1800s, and then by Italy, when it was known as Italian Eritrea and its borders properly defined.

  After Italy’s defeat in the Second World War, the allies and the UN declared Eritrea a semi-autonomous state federated to Ethiopia. The Eritreans weren’t consulted. Resistance began in 1958, and continued for another 30-odd years, before Asmara was liberated. A referendum was held in 1993, asking the people to decide the future. An amazing 99% voted for independence. Until just this year, Eritrea and Ethiopia have been at war. Peace overtures by Ethiopia’s new president mean the border between the two countries is open for the first time.

  I arrived in Asmara a day ahead of Will and the boys. Straight away, I loved it. The architecture and the feel of the place are wonderful. The people are amazing. Several approached me in the street to shake my hand, welcoming me to the country. After the others arrived, we based ourselves in the coastal city of Massawa, where we stayed at the one and only Dahlak Hotel, which overlooks the old town and the ruins of Emperor Haile Selassie’s seaside palace (pictured below).

  From here, we took a boat out to visit the islands, specifically Dessi and Madote (pictured above). There are more than 120 islands in the archipelago. Just four, I think I’m right in saying, are inhabited. The sea here is something else. The marine life and coral are untouched, which makes for some spectacular diving. There are 300 species of fish. The water is clear. Pristine is such an overused word, but it means something here. Madote is nothing more than a sandbank in the Red Sea, the only signs of human activity an old lighthouse. We swam, and ate on the boat. The whole experience was simple and utterly beautiful.

  All in all, we spent a week in Eritrea. Having been closed to pretty much the rest of the world, travel here is still hampered by the need for permits. People live on very little. Many of the buildings in the cities we visited have been left to themselves. However, I felt wonderfully alive here, and very safe. Getting about was slow work, but all the better for the experience of being able to properly meet people. I’m going back, as soon as I can!

  We are just in the process of gathering text and images for Eritrea, soon (January 2019) to join our portfolio of country destinations. In the meantime, if you’d like to learn more, please to do get in touch with Frankie McCarthy or Will Jones.


  Read more »
 • Eritrea Ranks Highest in the Region in Antenatal Care

  Eritrea Profile

  Eritrea has made commendable progress in achieving MDG 4 to reduce infant mortality, and MDG 5 to reduce maternal mortality. The under-five mortality rate (MDG 4) was reduced from 151 deaths per 1,000 live births in 1990,to 47 deaths per 1,000 live births in 2015. During the same period, the maternal mortality rate (MDG 5) fell from 1,700 deaths per 100,000 live births in 1990, to 352 deaths per 100,000 live births in 2015, surpassing the MDG 5 Target of 425 deaths per 100,000 live births.

  Eritrea ranks highest in the region in antenatal care attendance at 95 per cent, and coverage of health services and interventions for maternal and child health is high. More than 90 per cent of children are breastfed within one-hour after birth, and exclusive breastfeeding is at 69 per cent. This means Eritrea falls among the good performers in terms of breastfeeding rates globally. With such a good start for  newborns, tackling malnutrition in children is possible if efforts are invested in the education of mothers on adequate child feeding practices and in enhancing the existing national integrated household food security approach.

  Eritrea’s overall immunisation coverage of infants is above 95 per cent at the national level, and it has maintained a polio-free status for many years now. Eritrea’s national immunisation programme has been recognized by the World Health Organization (WHO) and UNICEF as one of the best in Africa, winning the Ministry of Health a number of international awards.
   
  Beginning on November 20th, the Ministry of Health will undertake a large immunisation campaign for measles and rubella, which seeks to inoculate 1.5 million children aged 6 months to 15 years of age. This is a nationwide campaign that seeks to reach every child in all six regions of Eritrea.

  The Ministry of Health’s combined management of neonatal and childhood illnesses approach ensures that health workers (including community-based) are trained and equipped to detect and manage common childhood illnesses at health facilities as well as the community level. This also seeks to ensure that mothers, caregivers, and parents are trained in and taught about appropriate feeding practices for infants and young children, so that they can provide nutritious foods to their children.

  Universal health care coverage is a paramount equity goal as it means leaving no one behind. The Ministry of Health will start procuring mobile health clinics this year to reach additional children and communities in rural areas, reinforced by barefoot doctors in the remotest areas. This will enable more children and women to access quality health care, and we are proud to support this health services delivery approach.

  Last year the Ministry of Education and partners completed a very important study on “Breaking the Silence”, which highlights the
  problems faced by adolescent girls during menstruation. This resulted in the menstrual hygiene management programme, which is being scaled up nationwide.

  The menstrual hygiene management classes and provision of menstrual hygiene materials in schools, encourages adolescent girls to attend school with dignity. These efforts will contribute to retention rates of girls in school, and accelerate their transition to secondary education.

  To ensure more access to quality basic education for all children, the Government’s complementary elementary education programme provides elementary education over a three-year course for children aged 9-14-years old, many of whom have never attended school before. This programme enables many children, particularly from rural and nomadic communities, to re-enrol in school and to enter formal schools after completion of the course. It is good that, for the coming years, the Government has prioritised quality education (teacher training, improved learning achievement and environment, etc.). 

  The child protection and social protection programme by the Ministry of Labour and Social Welfare supports vulnerable children
  and poor female-headed households with cash stipends, including the Donkey for School programme for children with disabilities. Since its implementation in 2009, this programme has enabled over 1,500 children with disabilities to attend school.

  A number of Government sectors and civil society (Ministry of Health, Ministry of Labour and Human Welfare) have teamed up to elevate community-based work on child rights to go beyond female genital mutilation (FGM) and underage marriage to encompass violence against children and women, and other traditional harmful practices.

  It is also worth mentioning that the recent election of Eritrea to the UN Human Rights Council is an opportunity in terms of influencing the advancement of child rights at global and local levels. Now, as we enter the dawn of a new era of peace and friendship in Eritrea and in the Horn of Africa, there is a sense of renewed hope and of achievable results for children. UNICEF looks forward to more strengthened partnerships and to continue to support these on-going nationwide programmes, and the  sustainable development goals on the horizon.

  On a positive note, many of these goals are already within sight. Eritrea is also gaining steadily on eliminating all harmful practices
  such as child, early, and forced marriage and FGM. The Government outlawed FGM in 2007, and the National Union of Eritrean Women and partners have been making steady progress in reducing this nationwide. The Government has announced it would end FGM/C by 2030.

  Pierre Ngom, PhD
  UNICEF Representative,
  Eritrea

  Read more »
RSS